New Medibas

Hur garanteras kvaliteten i Medibas?

Innehållet i Medibas utvecklas av den medicinska redaktionen i enlighet med metoderna för evidensbaserad medicin.

Redaktionell process

Innehållet i Medibas utvecklas av den medicinska redaktionen i enlighet med metoderna för evidensbaserad medicin.

Medibas redaktion består av erfarna läkare som skriver och uppdaterar alla artiklarna i handboken regelbundet. Artiklarna vi producerar granskas av specialister inom respektive fält.

Vi samarbetar även med våra systerredaktioner i Norge (NEL) och Tyskland (Deximed). Detta gäller särskilt omfattande revisioner men även formella och tekniska aspekterna av de medicinska handböckerna. Vi delar också media som illustrationer, videor och ljudexempel.

Vill du ha mer information om abonnemang på Medibas?

Hur hålls Medibas uppdaterat?

Ett team av experter inom allmänmedicin reviderar kontinuerligt innehållet i Medibas baserat på relevant svensk och internationell litteratur samt nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer.

Mer än 400 artiklar som hanterar vardagliga utmaningar i svensk bassjukvård revideras årligen av Medibas redaktörer. Artiklar som rör sällsynta diagnoser, eller som främst behandlas av andra specialiteter, uppdateras när en ny eller uppdaterad svensk riktlinje publiceras, eller minst vart tredje år.

Önskar du abonnemang som enskild användare?

Snabb respons

Medibasredaktionen reagerar omedelbart på information som är av särskild säsongsmässig, politisk eller social relevans för arbetet som läkare eller sjukvårdspersonal.

Om du har frågor eller förslag angående innehållet i Medibas kan du kontakta redaktionen. Det finns en särskild knapp för att lämna feedback på varje sida i Medibas.

Feedback på vårt innehåll är värdefull och tas med stort intresse emot av våra redaktörer. Inom 24 timmar får du vanligtvis ett personligt svar.