Landingpage Testen

Medibas

Av läkare för läkare

Av läkare för läkare

Medibas bygger på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, och har utvecklats med fokus på läkare i primärvården men fungerar som bred kunskapsdatabas för hela sjukvården. Verktyget finns även i Tyskland under namnet Deximed.

Skapandet av Medibas har pågått sedan 1997 när våra grundare – med Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, i spetsen – tröttnade på att slå i handböcker och söka i högar av foldrar och faxutskrifter i jakt på aktuella riktlinjer och behandlingsrekommendationer.

Dr Terje Johannessen ville skapa ett verktyg där allt detta fanns samlat på ett ställe.

Sveriges mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal

Idag är Medibas Sveriges mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas täcker ett stort antal ämnesområden och håller hög vetenskaplig kvalitet. Evidensbaserad medicin är kärnan, och redaktionen med erfarna allmänläkare uppdaterar kontinuerligt verktyget utifrån nya vetenskapliga rön och riktlinjer. Medibas tillhandahåller allt du behöver om sjukdomar, behandlingar, symtom, differentialdiagnoser och mycket mer.