New karriere

Riktlinjer och evidens för klinisk praxis

Medibas går igenom studier, reviewartiklar och nationella riktlinjer åt dig.

Kortfattad och tillämplig kunskap

Internationell forskning, reviews och de senaste nationella riktlinjerna - allt detta kan knappast en läkare eller sjukvårdspersonal som har patienter att ta hand om hålla reda på.

Samtidigt ligger det ett stort ansvar i att dagligen ställa rätt diagnos och inleda rekommenderad behandling. Kvalificerade medicinska redaktörer på Medibas samlar och sållar därför aktuell allmänmedicinsk kunskap och sätter den i relevant sammanhang för tillämpning i den kliniska vardagen.

Vill du ha mer information om abonnemang på Medibas?

Vi gör riktlinjer relevanta för dig

Att göra medicinsk kunskap och forskning till aktuella kunskapsöversikter är inte alltid enkelt. Vår redaktion går igenom relevanta svenska och internationella källor och försöker översätta vaga och svårtolkade formuleringar till tydliga rekommendationer.

Vi tydliggör även när det inte finns några riktlinjer eller rekommendationer.

Önskar du abonnemang som enskild användare?

En tydlig redaktionell process

Medibas redaktion består av erfarna läkare som är fast anställda på Bonnier Healthcares kontor i Stockholm samt en mängd oberoende experter som bidrar från hela Sverige.

Vi drar också nytta av det arbete som våra kollegor gör i Norge - i den välkända norska Norsk Elektronisk Legehåndbog (NEL) - och Tyskland genom Deximed.

Ikoner 05
Skapat för den kliniska vardagen

Medibasredaktion samlar, sållar och sätter kontinuerligt ny forskningsbaserad kunskap, nationella riktlinjer och nationella rekommendationer i sitt sammanhang, och gör därmed omgående dessa tillgängliga i den kliniska vardagen.

Ikoner 04
Snabbt och intuitivt

Innehållet i Medibas är skapat av erfarna allmänläkare och utgör därför en naturlig del i ett intuitivt arbetsflöde. Genom sökfunktionen och artikelmenyn uppe till höger i alla professionstexter, hittar du sekundsnabbt det innehåll du söker.

Ikoner 03
Omfattande och exakt

Medibas möter alla behov av medicinsk information i primärvårdens vardag. Oavsett om du söker efter behandlingar för en given diagnos, differentialdiagnoser för ett symtom, hur du ska hantera ett provsvar eller den bästa informationen att ge till en patient – du hittar det snabbt bland våra tusentals artiklar.

Ikoner 02
Alltid uppdaterat

Medibas är ett stöd för läkarens egen kunskapsbas och tillför information vid behov. Ingen läkare kan hålla koll på all ny forskning och nya guidelines. Medibas fungerar som en försäkring att du alltid är uppdaterad. Dessutom är tjänsten ett utmärkt verktyg för vidareutbildning och kommunikation med patienter.